Trygg og rimelig utleie av stillas & utstyr til alle typer bygg

Vårt selskap

Fjord Stillas As er et selskap som driver med utleie og montering av stillas, samt opplæring innenfor stillasfaget. Fjord Stillas As henvender seg i all hovedsak mot proffmarkedet. Vi har hatt en stor del av vår virksomhet rettet mot privat og forskjellige industrier, hvor vi har stillasansvar for prosjektledelse, montering og stillasutstyr. Vi har også mye aktivitet mot bygg og anleggsbransjen. Utleieparken består av fasade og spirstillas i aluminium, som vi monterer og leier ut over hele Møre og Romsdal. Fjord Stillas As har ca 4 egne montører og leier inn ekstra montører ved behov.

Vårt stillas-sortiment

Innpakking av prosjekter

Krympeplast er et smidig og sterkt tildekkingsprodukt som matcher ethvert beskyttelsesbehov mot vær, vind støv og byggeavfall. Fra å beskytte arbeidstokken og verktøy mot dårlig vær til beskyttelse av omkringliggende miljø mot støvpartikler og byggeavfall.

Allround Industristillas fra Layher


Layher Allround er et spirstillas med svært mange variasjonsmuligheter og bruksområder. Spirstillaser blir ofte også omtalt som murerstillas eller tungstillas. Layher Allround bygges opp av enkeltkomponenter, og finnes i både stål og aluminiumsutgaver og kan bygges på ulike måter, som f. eks.; fasadestillas, frittstående stillas eller som hengende stillas.

Hengestillas 

Noen ganger kreves det helt spesielle konstruksjoner for å utføre gitte arbeidsoppgaver. Detter er noe vi kan finne løsninger på i sammen med kunden. Hengestillas kan monteres der forholdene gjør det umulig å bygge eller å ha vedlikehold fra fast grunn, ideelt for vegger som går i mot sjø eller er bygget høyt i fra bakkenivå. Vi bistår med spesialtilpassede stillaser for kompliserte og utfordrende jobber.  

 Kassettak


Kassettak er et tak-over-tak-produkt et prosdukt vi har erfaring med. Kassettak består av stål takstoler og stål takkassetter. Kassettak benyttes over konstruksjoner man ikke ønsker skal bli utsatt for vind, regn og snø. Benyttes til værbeskyttelse eller midlertidige haller, og blir valgt når taket skal stå oppe over lang tid.